Information till utställare

DAGS igen – 

Ronneby NU-mässan är en möjlighet för alla företag i Ronneby kommun att tillsammans synas och arbeta på bred front och bidra till att stärka den positiva anda som finns idag.
Ronneby NU är mässan där företagarna knyter kontakter med varandra – som
skapar nya samarbeten och affärer.
Det är på Ronneby NU de många besökarna kan få upp ögonen för företagens tjänster eller produkter. Eller få en bild av ett företag man berättar positivt om för vänner och bekanta. Eller kanske ett företag man kan tänka sig att arbeta hos.
Ronneby NU samlar och hjälper till att visa bredden som finns inom kommunen och bidrar till utveckling, affärer och framtidstro.
Ronneby NU 2018 genomförs söndagen den 23.e september.

Söndag som mässdag  – öppet 10-15

2017 valde vi för första gången att lägga mässan på en söndag istället för en lördag. Ett byte av mässdag som blev en stor succé. Naturligtvis fortsätter vi därför även i år med att ha söndagen som mässdag.

Vi tar på så sätt till vara på och når ut till den stora mängd människor som redan rör sig ute i Brunnsparksområdet i samband med loppmarknaden och andra aktiviteter.
Söndagen innebär också att flera handelsföretag som har sina butiker öppna lördagar,  får möjlighet att delta. Mer handel på mässan, skapar mer liv.
Söndagen ger också mer tid, hela lördagen, för alla utställare att slutföra sin monterbyggnation.

Vi använder oss av hela Blekinge Convention Center (fd RON) och varje utställare väljer själv vilken plats och yta man önskar att disponera.
Mässområdet delas alltså inte längre in efter vilken företagarförening man tillhör.

Vi räknar med att även detta året kunna fylla mässan med många olika aktiviteter, med bland annat möjligheter för besökarna att få få prova på, testa och smaka av.

Anmäl dig och ditt företag nu!

Ronneby NU genomförs precis som tidigare på Blekinge Convention Center. Mässan håller öppet för allmänheten klockan 10-15.

Ditt företags anmälan vill vi av planerings- och marknadsföringsskäl ha in så fort som möjligt.

Monterpriser

Monterpriserna är fortsatt mycket låga och dessutom  omsättningsbaserade så att företag med en årlig omsättning under 3 miljoner erhåller ett rabatterat pris. För hobbyföretag – ta kontakt med din företagarförening.

För företag med omsättning under 3 miljoner
Montrar inomhus:  2×2 meter 600:-  4×2 meter 1.100:- , 6×2 meter 1.500:-Montrar utomhus  100:- kvm   upp till 10 kvm. Följande kvm. 50:-

För företag med omsättning över 3 miijoner
2×2 meter 1.000:-  4×2 meter 1.800:- , 6×2 meter 2.500:-
Montrar utomhus  150:- kvm upp till 10 kvm. Följande kvm. 75:-

I priserna ingår elanslutning, 230 volt 10 A.

Priserna gäller medlemmar i aktuella företagarföreningar. För icke medlemmar tillkommer 1.000:-.  Samtliga priser exkl moms.

Din anmälan och bokning gör du snarast !

Mejla din intresseanmälan till tina.tedenlid@loopingevent.se så återkommer vi snarast till dig och kikar tillsammans på monterplacering och storlek.

Du kan även ringa Tina på 0708-12 29 58 eller Sten Lilja 0721-67 35 67 på Looping Event AB som på uppdrag av företagarföreningarna ansvarar för mässans genomförande.