Översikt mässområde

Förhoppningen och tanken är att hela Blekinge Convention Center kommer att användas. Mässan delas in under totalt 8 olika rubriker/mässområden. På bilden ser du i stora drag hur placeringen i är tänkt att göras.

I dagsläget ritar vi inte in några exakta monterplatser. Vi försöker istället skapa ett bra och attraktivt mässområde – utefter de bokningar som är gjorda, några veckor innan det är dags för mässan. Vissa rubriker/mässområden kan bli betydligt större, andra kan komma att minskas något – allt beroende på hur många företag och vilka ytor som bokas på i respektive område.

Klicka på bilden för att få den större